Tandheelkundige vorming,
met een persoonlijk accent.

2016/05 Tweedaagse cursus met live patiënt behandeling: Rehabilitatie met Laminate Veneers: van A tot Z

Nog slechts 5 plaatsen

Inschrijvingsformulier

2016/05 Tweedaagse cursus met live patiënt behandeling: Rehabilitatie met Laminate Veneers: van A tot Z

 

Data: 
16 december, 2016 - 09:00
20 januari, 2017 - 09:00
Accreditatie: 
40 AE in DG 7 dag 1 & 40 AE in DG 7 dag 2

Inhoud:

VZW Restauratieve tandheelkunde en Implantologie organiseert in de Icarus Academy deze tweedaagse cursus met live behandeling : Rehabilitatie met Laminate Veneers: van A tot Z

Accreditatie: 40 AE in DG 7 dag 1 & 40 AE in DG 7 dag 2

Inschrijven:

Voor deelname aan deze cursus kan u het inschrijvingsformulier invullen. Pas na storting van de cursus fee is uw inschrijving volledig.   

Maximum aantal: 20 deelnemers

Taal : Nederlands 

Programma:

Deel I: Vrijdag 16 december 2016

Aan de hand van klinische foto’s en video-opnames wordt er een voorstudie uitgevoerd. Een DSD (Digital Smile Design) is een tool die ons helpt om op voorhand het eindresultaat in te schatten. Zo kunnen we  overleggen met de patiënt om precies aan zijn verwachtingen te kunnen beantwoorden. Esthetische highlights worden toegelicht. Met behulp van de DSD maakt de tandtechnieker een moc-up. Deze kunnen we dan kopiëren naar de mond toe en kunnen we de tray-out evalueren in de fotostudio.  Zo ziet de patiënt perfect wat het gaat worden. Voor ons geeft de moc-up correcte informatie betreffende preparaties van de laminate veneers. Door minimaal invasieve techniek worden de tanden voorbereid. Ter bescherming van de dentinetubuli, passen we de IDS (Immediate Dental Sealing ) toe. Afdrukname wordt voorbereid en uitgevoerd. Vereisten van afdrukmaterialen worden toegelicht. De correcte informatie verzamelen we om naar de tandtechnieker te sturen voor het vervaardigen van de facetten. Tijdelijke restauraties worden vervaardigd en afgewerkt in afwachting van de definitieve facings. Telkens worden de verschillende stappen theoretisch toegelicht, gevolgd door een live behandeling die rechtstreeks gefilmd en getoond wordt

Inhoud:

8.30-9.00   Onthaal en registratie
9.00-10.30  

Klinische diagnose en analyse van de lachlijn met behulp van Digital Smile Design
Esthetische Highlights

10.30-11.00  Koffiepauze
11.00-12.30     Hoe breng je DSD over naar de patiënt : Mock-up en tray –out 
12.30-14.00 Lunch
14.00-15.30 Preparatieprincipes en Immediate Dental Sealing
Hoe een correcte afdruk nemen?
Tijdelijke voorziening : hoe gaan we te werk?
15.30-16.00 Koffiepauze
16.00-17.30 Tijdelijke voorziening : hoe gaan we te werk?
Communicatie met de tandtechnieker
17.30-18.30  Discussie en nabespreking

 

Deel II: vrijdag 20 januari 2017

Het afhalen van tijdelijke restauratie is geen sinecure. Hoe gaan we te werk? Vervolgens is het essentieel dat de preparaties in de mond correct gereinigd worden zodat we een tray out kunnen uitvoeren van de Laminate Veneers. De zin en onzin van verschillenden kleuren tray-out cement en welk type cement verkiezen we en waarom? Na de pas moeten de facings finaal voorbereid worden. Ook de preparaties in de mond dienen correct geïsoleerd te worden en voorbereid te worden. Het cementeren vraagt een hele discipline die strikt gevolgd moet worden, om tot een duurzaam voorspelbaar resultaat te komen. Zowel theoretisch als klinisch worden deze onderdelen toegelicht. Nadien volgt een eindbespreking en discussie. De cursus ligt dus alle facetten tot in detail van begin tot het einde toe, zowel theoretisch als klinisch toe.

Inhoud:

8.30-9.00   Onthaal en registratie
9.00-10.30  

Kort overlopen van de voorafgaande behandelingen
Voorbereiden van de preparaties
Afhalen van tijdelijke restauraties
Correct cleanen van de preparatie en waarom?
Tray–out van Facings : on/-zin van tray-out pasta’s

10.30-11.00  Koffiepauze
11.00-12.30     voorbehandeling van de Facings en de preparatie: hoe en waarom?
12.30-14.00 Lunch
14.00-15.30 Cementeren van facings: Welke techniek en welk materiaal, waarom?
15.30-16.00 Koffiepauze
16.00-17.30 Cementeren van facings: Welke techniek en welk materiaal, waarom?
Eindcontrole na cementeren  en finale klinische dia’s
17.30-18.30  Discussie en nabespreking

Spreker:

    DMD PhD M. Gresnigt

    Dr. Marco Gresnigt is als tandarts afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna is hij gestart met zijn promotietraject en is in januari 2012 gepromoveerd op de klinische en laboratorium evaluatie van facings. Naast zijn werkzaamheden in de praktijk geeft Marco aan de Universiteit van Groningen colleges, doet onderzoek en is hij docent op de kliniek van de universiteit. Als logische aansluiting op de esthetische tandheelkunde heeft hij zich tevens bekwaamd op het gebied van de orthodontie en microchirurgie. Naast zijn klinische- en onderwijstaken is Marco lid van de NVVRT (Nederlandse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde), de NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde) en de DAED (Dutch Acadamy for Esthetic Dentistry). Hij is auditor bij Q-keurmerk waar hij zich bezig houdt met de kwaliteitsbewaking van cursussen en congressen van tandheelkunde in Nederland. Hij is lid van Bio-Emulation groep. Marco geeft zowel nationaal als internationaal lezingen op het gebied van de esthetische, minimaal invasieve en adhesieve tandheelkunde.

    Dr. Marco Gresnigt graduated as a dentist from the University of Groningen. He received his PhD in clinical and laboratory evaluation of veneers in 2012. He has his own practice, lectures at the University of Groningen, conducts research and teaches at the university clinic. As a logical connection to the aesthetic dentistry he also specialized in the field of the orthodontics and microsurgery. In addition Doctor Gresnigt is member of the Dutch Association for Restorative Dentistry (NVRT), Dutch Association for Gnatologie and Prosthetic Dentistry (NVGPT) and Dutch Academy for Esthetic Dentistry (DAED). He is auditor at Q-keurmerk where he is involved in quality assurance of courses and congresses of dentistry in the Netherlands. He is a member of the Bio-Emulation group. Doctor Gresnigt is a renowned lecturer both nationally and internationally in the field of aesthetic, minimally invasive and adhesive dentistry.